השוואה בין ביטוחי בריאות

השוואה בין ביטוחי בריאות

עקב כניסתו לתוקף של חוק ביטוח בריאות ממלכתי, נראית פריחה משמעותית בשוק של פוליסות ביטוח הבריאות. הדבר מתרחש בעקבות פחיתה בהיקף השירותים והביטוחים בקופות החולים. ביטוח בריאות מכסה ניתוחים, השתלות, תרופות וטיפולים אמבולטוריים שלא כלולים במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

ביטוח נוסף זה נחלק לשני רכיבים: ביטוח משלים של קופת החולים וביטוח שנרכש מחברת ביטוח. לביטוח משלים של קופת חולים יש מגבלות שונות, כמו מספר פגישות או טיפולים, השתתפות עצמית, גיל ועוד. קופת חולים מחויבת לקבל כל חבר שמעוניין להצטרף, זאת ללא קשר למצבו הרפואי, כאשר התשלום אחיד לקבוצת הגיל. בניגוד לזאת, ביטוח בריאות מחברת ביטוח מחייב הליך חיתום רפואי, כאשר תנאיו תלויים במצבו הרפואי של המבוטח, בעוד שתנאי הביטוח משתנים מחברה לחברתה.

ביטוח בריאות על-ידי חברת ביטוח הוא למעשה חוזה בלא כפיפות לשינויים (לעומת חוק ביטוח בריאות ממלכתי). החוזה מיועד לתת מענה מקיף למדי לצרכים רפואיים חשובים שאינם מכוסים כחלק מהחוק ובמסגרת ביטוח משלים, כמו: ניתוחים אצל מנתחים מצטיינים לפי בחירה (בארץ ובחו"ל), השתלות – בלא תלות ברשימת המתנה, תרופות יקרות או חדישות שאינן בסל הבריאות ועוד.

במקרה שלמבוטח יש גם ביטוח משלים וגם ביטוח מחברת ביטוח, עליו לוודא כי לא קיים כפל כיסוי בין שתי התכניות, מה שמביא להוצאה כספית מיותרת.

ישנן הגבלות אליהן כדי לשים לב, כאשר בוחרים בין תכניות ביטוח בריאות שונות הנפוצות בשוק. ישנם גם הבדלים בולטים בהיקף כיסוי של תכניות ביטוח שונות, מבחינת סכומי פיצוי, שחרור מתשלום במקרה אובדן כושר עבודה, מספר פגישות, השתתפות עצמית ועוד. לפיכך, יש לבדוק בדקדוק רב את התאמת התכנית למבוטח, לצרכיו וליכולותיו הכלכליות.

ישנם נושאים נוספים עליהם כדאי מאוד לתת את הדעת, כדוגמת טיפולים מיוחדים, בדיקות מיוחדת, רפואה אלטרנטיבית ועוד יותר. במערכת הבריאות הממלכתית אין מענה הולם לתרופות שאינן נמצאות בסל הבריאות, כמו גם לניתוחי השתלה. גורם הניתוחים מייקר את פוליסת הביטוח, אולם טרם הרכישה, רצוי להיוועץ עם סוכן ביטוח מוסמך ואמין שתוכלו לסמוך על כל מה שהוא אומר לכם ואולי לבסס את החלטתכם על דבריו.

סגירת תפריט