ביטוח לקטנוע

ביטוח לקטנוע

רכב דו גלגלי כגון אופנוע וקטנוע הוא רכב מנועי בהתאם למוגדר בחוק ועל כן יש חובה לבטחו בביטוח חובה הבטיח המבטיח פיצוי עקב נזקי גוף באירוע פגיעה ברוכב או בהולך רגל.

חברות ביטוח שבעברן העניקו ביטוח חובה לאופנועים וקטנועים הגיעו לידי מסקנה כי הנפקת הפוליסות אינה כלכלית עבורן, ובמטרה שלא להותיר את ציבור רוכבי הדו-גלגלי ללא ביטוח, הוא הופנה למאגר חברות ביטוח בשם "הפול" – מאגר ישראלי לביטוחי רכב, שלכל חברה יש בה חלק.

רוכב שנפגע בגופו בעת נסיעה או רכיבה על אופנוע או קטנוע זכאי לקבלת פיצויים הולמים מחברת הביטוח שביטחה את הדו-גלגלי עליו רכב עם ביטוח לקטנוע או לאופנוע.

תאונה בה מעורב רכב דו גלגלי היא בדרך כלל כזו הכוללת החלקה, אובדן שליטה, פגיעה במכשולים וכיו"ב. כיוון שבהתאם לחוק הפיצויים אין חשיבות לעניין האשמה בתאונה, הרי שזכאי הרוכב לקבל פיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו לו, גם אם התאונה אירעה באשמתו המלאה וגם במידה שאין צד שלישי המעורב בתאונה.

במטרה לקבל פיצוי במקרה של תאונת קטנוע או אופנוע, יש להמציא את המסמכים הבסיסיים, כולל רישיון נהיגה, העתק של פוליסת ביטוח חובה של הרכב, אישור משטרה הכולל פרטי הנפגעים עם תיעוד רפואי שלהם. במידה של נזק לפלסטיק או לפח של הרכב, רצוי להצטייד בדו"ח שמאי להערכת נזקים; ככל שמדובר בנזקים קלים כדאי לצלמם על-מנת לאמת בפני חברת הביטוח שהתאונה אכן התרחשה כמתואר.

כדאי לדעת שבפסקי דין שניתנו בעת האחרונה, נקבע באופן חדש משמעית כי הוא שנהג בקטנוע או אופנוע ללא רישיון נהיגה מתאים ונפגע בתאונה, הרי שחברת הביטוח שביטחה את הרכב לא תהיה מחויבת בפיצויו. במילים אחרות: אדם שלו רישיון לנהיגת בקטנוע, ונפגע בתאונת דרכים כאשר רכב על אופנוע – לא יהיה זכאי לקבלת פיצוי כלשהו מחברת הביטוח שביטחה את האופנוע.

חלק משמעותי מפוליסות ביטוח חובה של דו גלגלי הן פוליסות אישיות המבטחות את בעל הפוליסה ולא כל נהג. לפיכך, לפני כל רכיבה על אופנוע או קטנוע שאינו בבעלותכם, רצוי לברר אם הפוליסה אכן מכסה כל נהג.

סגירת תפריט