חברות ביטוח חיים בישראל

חברות ביטוח חיים בישראל

עקב כניסתו לתוקף של החוק לביטוח בריאות ממלכתי, ניכרת פריחה של שוק ביטוח הבריאות – ביטוח המכסה טיפולים, השתלות, ניתוחים ותרופות שאינם כלולים במסגרת התכנית הציבורית הקיימת.

הביטוח הנוסף נחלק לשני חלקים: ביטוח משלים של קופת חולים וביטוח של חברת ביטוח. הביטוח המשלים של קופת החולים הוא בעל מגבלות, כגון מספר טיפולים ופגישות, גיל, השתתפות עצמית ויותר. קופת החולים מחויבת בקבלת כל חבר המעוניין בהצטרפות, בלא קשר למצבו הרפואי, כאשר התשלום אחיד עבור כל קבוצת גיל. להבדיל, ביטוח בריאות על-ידי חברת ביטוח מחייב גם חיתום רפואי, תוך שתנאיו כפופים למצב הרפואי הקיים של המבוטח. תנאי הביטוח שונים מחברה אחת לאחרת.

ביטוח בריאות באמצעות חברת ביטוח זהו חוזה שאינו כפוף לשינויים (לעומת חוק ביטוח בריאות ממלכתי). החוזה מיועד להעניק מענה מלאה לצרכים רפואיים חיוניים שאינם מכוסים תחת החוק ובמסגרת ביטוח משלים, כדוגמת: ביצוע ניתוחים על-פי בחירה אצל הכירורגים הטובים ביותר (בחו"ל ובארץ), כיסוי לתרופות חדשות או יקרות שאינן בסל הבריאות ומומלצות על-ידי מומחי, השתלות (כליות, כבד, לבלב, ריאה, לב ועוד) בלא תלות ברשימת המתנה.

במקרה בו המבוטח מחזיק הן בביטוח משלים של הקופה והן בביטוח בחברת ביטוח, עליו לוודא כי אין כפל כיסוי בין שתי התכניות, מה שמביא להוצאה כספית מיותרת.

מבין ההגבלות אליהן כדאי לשים לב בעת בחירה בין תכניות ביטוח בריאות, כגון העדפת שימוש בתרופות גנריות זולות מהמקוריות, ביצוע ניתוח באמצעות חברת ביטוח ועוד.

ישנם הבדלים ניכרים למדי בהיקף הכיסוי של תכניות ביטוח שונות מבחינת סכומי פיצוי, השתתפות עצמית, מספר פגישות, שחרור מתשלום במקרה אובדן כושר עבודה ועוד. לפיכך, יש לבדוק בקפידה את התאמת התכנית לצרכיו של המבוטח, כמו גם ליכולותיו הכספיות.

בנוסף, יש להיות מודעים לכך ששוק הביטוחים הרפואיים הפרטיים זהו שוק חופשי, מה שיוצר שוני ניכר בין הביטוחים והתכניות השונות. מסיבה זו חשוב לבדוק בדקדקנות כל פוליסה בה אנו מוצאים עניין. זכרו כי רכישת ביטוח פרטי זוהי השקעה כלכלית משמעותית מחד שחשובה לבריאותנו מאידך ועל כן הצורך בביצוע סקר שוק רציני טרם קבלת החלטה.

סגירת תפריט